Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Sumer. journal of archaeology of iraq and the arab world

Iraqi serial on antiquities

Pronunciation
/ˈsuːmə . ˈʤəːnəl əv ˌɑːkɪˈɒləʤi əv ɪˈrak ənd ðɪ ˈarəb wəːld/
/ˈsumər . ˈʤərnl əv ˌɑrkiˈɑləʤi əv ɪˈrɑk ænd ðə ˈɛrəb wərld/